Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Handlingsplaner

Her finder du vore handlingsplaner, som siden 2012 har haft rod i vores værdier: Faglighed og fællesskab i klare rammer.

Handlingsplan 2012-13

Handlingsplan 2013-14

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2015-16

Handlingsplan 2016-17

Handlingsplan 2017-18

Handlingsplan 2019-20