Øvrige legater m.m.

Ud over rejselegater uddeler Venneforeningen også andre legater og donationer.

Disse kan ikke søges.

CARPE DIEM PRISEN (1.000 kr)
2019 Rasmus Hove Øllgaard 3e
2018 Uddeles ikke
2017 Sophia Alexandra Wendner Rokkedahl 3e
2016 Helena Palsgaard Nielsen 3v
2015
2014 Clara Guldhammer

Johanne Gottlieb Jensen

3y

3e

2013
2012
2011
2010
2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—–oOo—–

ANDRE LEGATER OG DONATIONER
2018 Legat humanistiske område (1.000 KR) Nanna Nielsen, 3e

BEGRUNDELSE: Eleven har med en beskeden tilgang udvist stor dygtighed inden for alle de humanistiske fag, og i hendes studieretningssprog (engelsk, spansk, tysk og latin) bærer hendes arbejde præg af et særdeles flot sprogligt og grammatisk overblik. Desuden har hun i studieretningsfaget spansk vist stor interesse i de historiske og  samfundsmæssige forhold i de spansktalende lande, hvilket bl.a. har givet flotte resultater ved både SRP og AT-eksamen. Med sin faglige viden, interesse og dygtighed er hun således en oplagt modtager af det humanistiske legat.

2018 Legat naturvidenskabelige område (1.000 kr ) Laura P. W. Thomsen, 3y

BEGRUNDELSE: Laura har gennem gymnasietiden på Bioteknologi A studieretningen og på sit valghold i kemi A vist, at hun kan forfølge og undersøge, et hvilket som helst naturvidenskabeligt emne med et sædeles godt resultat. Hun er meget dygtig indenfor alle hendes naturvidenskabelige fag, og er særdeles
god til at besvare alle stillede opgaver med gode refleksioner og nye perspektiver. Hun har i alle tre år været tilknyttet Science Talent Academy i Sorø, der afslutningsvis førte til  deltagelse i Unge Forskere finalen, hvor hun flot repræsenterede Nordjylland og Nørresundby Gymnasium og Hf.

2018 Legat samfundsvidenskabelige område (1.000 kr) Stine Pedersen, 3a

BEGRUNDELSE: Stine Pedersen er en elev der i sjælden grad forener en faglig seriøsitet og dybde, kombineret med et varmt og elskværdigt væsen. Med disse kompetencer har Stine vist en bidraget til både et væld af andre aktiviteter på gymnasiet, og indenfor netop samfundsfag været med til at skabe en både lærende, samarbejdende og humørrig hverdag – på et fagligt højt niveau.