Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Eksamen og prøver på NHGF