Censur

Kasper Holm, webredaktør • 04-03-2015

Ved mistanke om fejl i censurplanen, skal man altid straks henvende sig til AAN.

 Før censur

Det er ansættelsesskolen, der afholder alle udgifter til transport, porto m.v.

Læreren står selv for bestilling af rejse og hotel

 Efter censur

Kolleger skal aflevere kopi af censorliste på kontoret (bakke på skranken) umiddelbart efter censorvirksomheden således NGHF kan få refunderet udgift til censur.

På censorlisten påklistres klistermærke hvor på det skal skrives rejsetid.

Afregning af rejseudgifter mv. med bilag afleveres til Lis umiddelbart efter censorvirksomheden.

Nørresundby Gymnasium logo