Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Eksaminator

Nedenfor er der en huskeliste og en vejledning, som kan bruges hvis du skal være eksaminator.

Alle eksamener fremgår af din eksamensplan i Lectio. Her kan du også se rækkefølgeliste og censor. Er der tvivl, skal du kontakte AAN.

Du skal afsende materiale til censor, så vedkommende har mindst 5 hverdage inden eksamen. Hvis du ikke har fået spørgsmålene, skal du straks kontakte censor eller censorskolen. Hvis der er flere mulige lærerplaner og eksamensformer, skal du oplyse hvilken holdet læses efter. Du kan sende rækkefølgelisten med eller oplyse tidspunkterne og have en ‘frisk’ liste klar til censor på eksaminationsdagen. Se yderligere info her.

Censor skal tjekke om dine spørgsmål er i orden og kan derfor kontakte dig og ønske ændringer.

Hvis det er en eksamensform med lang forberedelsestid, hvor du ikke selv skal være tilstede ved trækningen, skal du aflevere materialet på kontoret i god tid. (se også her) Materialet skal være klart markeret med hold, lærer, tidspunkter, samt hvis der er specielle hensyn (elever med særlige spørgsmål, spørgsmål til 1./2. dag o.l.)

På eksaminationsdagen er det din opgave at sørge for at det nødvendige materiale er i lokalet/erne ( se her), at hente karakterliste og eksamensskilt og at byde censor. Kantinen sørger for frokost og denne er bestilt af skolen. Eksaminatorer der har eksamen hen over frokost får selv frokost. Se her.

Skulle der ved karaktergivning opstå problemer er man altid velkommen til at kontakte rektor.

Du skal aflevere karakterlisten på kontoret umiddelbart efter eksamen og du skal sørge for at censor får dokumentation for antal eksaminerede elever.

Husk også at rydde op i dit lokale, da det kan være i brug allerede næste dag. Fjern eksamensskiltet fra døren/dørerne.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge.