Info om jubilartræf 2023.

Fremsendelse af eksamensmateriale

Der er mulighed for både at sende spørgsmålene og ekstemporalteksterne elektronisk og med posten.

Censor fremgår af eksamensplanen i Lectio.

Spørgsmålene sendes senest 5 hverdage dvs. skoledage før prøvedagen. Bemærk at lørdag og evt. helligdag(e) ikke betragtes som hverdage.

Med hensyn til fag, hvor der skal prøves i ulæst tekst eller ikke-gennemgået musikværk, billedmateriale mv. valgt af censor, skal kuvert – klar til forsendelse, afleveres på kontoret senest 7 hverdage før prøvedagen (første prøvedag).

Hvis censor ringer til skolen I forbindelse med manglende spørgsmål, så tager vi kontakt til læreren og videregiver endvidere lærerens mobilnummer til censor.

Elektronisk

Hvis man sender elektronisk, skal man blot sende spørgsmålene til censor. Kontoret skal ikke have besked om at spørgsmålene er sendt.

Post

Kuverter og adresselabels er fremlagt på rullebordet på lærerværelset.

Ved fremsendelse af eksamensspørgsmål skal læreren aflevere kuverten klar til forsendelse og påføre lærerinitialer.

Kontoret frankerer og poster kuverterne. Posten afgår fra kontoret mandag-torsdag kl. 15.00, fredag kl. 14.00.