Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Hjælpemidler

Hovedreglen, der findes i eksamensbekendtgørelsen, er, at alle hjælpemidler (undtagen kommunikation med omverdenen, herunder anvendelse af internettet) er tilladt ved prøverne (herunder i forberedelsen). Afvigelser fra hovedreglen fremgår af fagbilagene/læreplanerne.

På internettet må eleverne kun tilgå det materiale hvor links fremfår af undervisningsbeskrivelsen og kun såfremt at materialet IKKE kan downloades.