Vigtig info til kommende elever. Vi glæder os til at se jer.

Klager over eksamen

I alle klager træffer rektor/forstander afgørelse som første indstans. Elever skal derfor rette henvendelse til rektor for at afklare proceduren i den enkelte sag.