Information til elever, der starter efter ferien. Vi glæder os til at se jer :-)

Klager over eksamen

I alle klager træffer rektor/forstander afgørelse som første indstans. Elever skal derfor rette henvendelse til rektor for at afklare proceduren i den enkelte sag.