Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Klager over eksamen

I alle klager træffer rektor/forstander afgørelse som første indstans. Elever skal derfor rette henvendelse til rektor for at afklare proceduren i den enkelte sag.