Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Lodtrækning ved prøver med 3 timers forberedelse eller mere

Lodtrækning ved prøver med lang forberedelsestid

For alle prøver med lang forberedelsestid (3 timer eller mere) gælder, at opgaverne/temaerne er kendt på forhånd af eksaminanderne. Lodtrækning ved sådanne prøver kan derfor forestås alene af institutionens leder.

For prøver, hvor forberedelsestiden er 24 timer eller derover, kan lodtrækningen indskrænkes til at finde sted to gange om dagen (om morgenen og efter frokost), således at der ved hver lodtrækning deltager eksaminander svarende til ca. en halv dags eksaminationer, og således at minimumstimetallet for forberedelsestiden overholdes for alle eksaminander.