Info om jubilartræf 2023.

Overflyttede elever

Det hænder, at pensum, som overflyttede elever medbringer fra anden skole, indeholder bogtitler, skolen ikke har.

Det påhviler faglæreren at hjælpe eleven med at finde bøgerne i det pågældende pensum.

Kan bøgerne ikke skaffes på skolen gennem bogdepotet eller biblioteket, skal man kontakte NCH så hurtigt som muligt og senest primo maj.