Overflyttede elever

Det hænder, at pensum, som overflyttede elever medbringer fra anden skole, indeholder bogtitler, skolen ikke har.

Det påhviler faglæreren at hjælpe eleven med at finde bøgerne i det pågældende pensum.

Kan bøgerne ikke skaffes på skolen gennem bogdepotet eller biblioteket, skal man kontakte NCH så hurtigt som muligt og senest primo maj.