Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Overværelse af eksamen med gruppeforberedelse

For synopsisprøver, hvor synopsen udarbejdes af en gruppe af eksaminander i fællesskab, er det synopsen, der er afleveret efter forberedelsestidens ophør, der er udgangspunkt for eksaminationen.

Disse prøver er endvidere omfattet af eksamensbekendtgørelsens §13, stk.3: ”Når en eksaminand aflægger en individuel mundtlig prøve på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv er blevet eksamineret.