Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Overværelse af eksamen og votering.

Eksamen er offentlig, men det er god kotume at spørge ekaminanden om lov til at overvære eksamen. Voteringen er ikke offentlig; jf nedenfor.

Ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære votering

I § 13 stk.5 står: ” Under voteringen ved mundtlige og praktiske prøver må kun censor og eksaminator(er) være til stede. Institutionen kan dog beslutte, at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære en votering.”

Hos os har vi besluttet at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære votering. Ikke-erfarne kolleger, som ønsker at overvære votering, skal kontakte AAN, som vil træffe aftale med rutinerede eksaminatorer herom.