Overværelse af eksamen og votering.

Eksamen er offentlig, men det er god kotume at spørge ekaminanden om lov til at overvære eksamen. Voteringen er ikke offentlig; jf nedenfor.

Ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære votering

I § 13 stk.5 står: ” Under voteringen ved mundtlige og praktiske prøver må kun censor og eksaminator(er) være til stede. Institutionen kan dog beslutte, at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære en votering.”

Hos os har vi besluttet at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære votering. Ikke-erfarne kolleger, som ønsker at overvære votering, skal kontakte AAN, som vil træffe aftale med rutinerede eksaminatorer herom.