Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Rækkefølgelister

Rækkefølgelister kan ses i Lectio.

Check venligst om I har fået en middagspause, og om der er taget korrekt hånd om evt. elever med forlænget prøvetid. Kontakt AAN ved tvivlspørgsmål.

Skolen sender ikke rækkefølgelisten til censor men anbefaler, eksaminator at gøre dette, samt at orientere censor, hvis der foretages ændringer i rækkefølgelisten (kan være på prøvedagen).

For fysik A og B, mediefag C og B, drama C og B, musik A, B og C samt idræt B skal holdets lærer udarbejde eksamensplanen (rækkefølgelisten) og give alle elever kopi heraf, samt placere ekstra kopier på opslagstavlen i aulaen og give kontoret besked (kopi af planen).