Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Ud som censor

Nedenfor er der en huskeliste og en vejledning, som kan bruges hvis du skal være censor.

Censoropgaven fremgår af din eksamensplan og du vil umiddelbart efter offentliggørelsen få et brev fra censorskolen med information om hold osv.

Her vil du også kunne se, hvordan du finder undervisningsbeskrivelser. Du skal sikre dig du kender fagets/niveauets lærerplan og hvis der er flere mulige lærerplaner og eksamensformer, skal du sikre dig hvilken holdet læses efter.

Du er ansvarlig for at tjekke at undervisningsbeskrivelserne lever op til lærerplanens krav. Er der tvivl er du velkommen til at kontakte SHI/NCH/AAN, for at afklare proceduren, men du kan også spørge fagkonsulenten.

Du skal selv arrangere din rejse og dit ophold.

Du vil modtage eksamensspørgsmål senest 5 hverdage inden eksamen. Hvis du ikke har fået spørgsmålene, skal du straks kontakte censor eller censorskolen.

Når du har fået spørgsmålene, så dan dig et overblik, så du tjekker at de overordnet overholder reglerne (antal, mængde stof, antale emner mm.) og skriv til censor at de er modtaget og overordnet OK – eller påpeg problemer. Skriv også hvornår du regner med at have læst dem igennem og vil sende yderligere kommentarer, hvis nødvendigt.

På censordagen er det din opgave at sørge for at overholde tiden, tage noter (som skal gemmes i to år og så forløbet kan dokumenteres ved evt. klage) og gribe ind hvis eksaminationen ikke kører efter reglerne eller eksaminator ikke eksaminerer ordentligt. Hvis du kommer i tvivl om noget er du altid velkommen til at ringe til NGHF.

Du skal sørge for at få en kopi af karakterlisten (eller anden dokumentation med antal eksaminerede elever) med hjem, som afleveres på kontoret (HUSK at påføre rejsetid).

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge.