Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Brug af motionsrummet udenfor undervisningen

Når det ikke generer undervisningen, er det muligt for elever at benytte motionslokalet. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal der dog altid være mindst to elever til stede i lokalet.

Brug af kode.
Der skal anvendes en personlig kode for at låse døren op ind til motionsrummet.
Man kan få en kode ved at henvende sig til receptionen på skolekontoret.

Koden er personlig og må ikke gives til andre.
Brugeren der har benyttet kode til at låse døren op med er ansvarlig for, at lokalet efterlades i opryddet stand og at døren låses igen, når det forlades senest kl. 16.15 (fredag kl. 15.15).

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at brug af motionsrummet sker på eget ansvar og at skolen ikke har nogen forsikring, der dækker tilskadekomst i lokalet.