Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Musical/teaterforstilling på NGHF

Skolen tilstræber at lave en teater/musical-forestilling hvert skoleår. Normalt har den præmiere i uge 7.

I ulige præmiere-år er det skolen/lærerne, der har ansvaret for forestillingen og i lige præmiere-år er det eleverne, dog med ”konsulent-bistand” fra kompetente lærere i et omfang på 50-100 timer.

Hvert år primo marts (præcis dato kan ses i Lectio) efterlyser skolen forslag til teater/musical-projekter fra henholdsvis lærere og elever, jf. ovenfor.
Sammen med projektønsket afleveres en beskrivelse af stykkets indhold, tanker om opsætning og lærer-timeforbrug.

Inden udgangen af maj måned tager ledelsen stilling til hvilket projekt, der skal realiseres.
Til vurdering af elev-forestillingen inddrages fagpersoner i lærerkollegiet.