Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Fredagscafé.

Målsætning

Det er formålet med arbejdet i fredagscafégruppen at understøtte og udvikle et socialt og kreativt miljø på Nørresundby Gymnasium og HF på tværs af klasser og årgange. Endvidere er det intentionen at skabe rum for og videreudvikle elevernes mangfoldige kreative og musiske evner, ligesom det er hensigten at opøve dem til i højere grad at træde frem for en større forsamling.

Dette tilstræbes i 5 arrangementer om året – hvor musikken er det bærende element, men udvalget kan også inddrage andre kreative indslag som lyrik, drama, m.m.

Fredagscaféen styres af driftleder Søren Borup og kantineleder Fredrik Sverenius.

Eleverne /elevrådet udpeger en cafégruppe. De to grupper planlægger og gennefører de 5 caféarrangementer.

Praktisk afvikling

Fredagscafegruppen har til opgave at arrangere fredagscaféer ud fra den vedtagne målsætning for gruppens arbejde. Gruppen tilstræber at der til hver fredagscafé er en form for underholdning.

Elevgruppen står for salget ved fredagscaféerne i samarbejde med skolens kantine.

Elevrepræsentanterne i gruppen har ansvaret for opstilling og oprydning af lokalet. Bordopstillingen skal foregå i overensstemmelse med brandreglerne.

En musiklærer kan kontaktes for opstilling af musikanlæg og – instrumenter og kan godskrive 3-4 elever til at hjælpe hermed fra kl. 13.15.