Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Faggruppesamtaler Lærere (FUS)

Hvert andet år afvikles der FUS ( og hvert andet år MUS).

Faggruppesekretær og leder aftaler tidspunkt for afvikling af FUS i udmeldt periode det pågældende skoleår.

Før FUS med ledelsesrepræsentanten afholder faggruppen formøde (1 time) og planlægger, hvad der skal prioriteres i FUS-samtalen (1 time) med lederen. Dagsorden for FUS aftales i perioden op til det skoleår, hvor der afvikles FUS. Aftalen indgås i PSU.

Referatet af FUS sendes til lederen.

Juli 2018