Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Fagruppesamtaler TAP-gruppen (FUS)

Hvert andet år afvikles der FUS ( og hvert andet år MUS).

TAP-lederne og rektor aftaler tidspunkt for afvikling af FUS i udmeldt periode det pågældende skoleår.

Før FUS med rektor afholder TAP-gruppen formøde (1 time) og planlægger, hvad der skal prioriteres i FUS-samtalen (1 time) med rektor. Dagsorden for FUS aftales i perioden op til det skoleår, hvor der afvikles FUS. Aftalen indgås i SU.

Referatet af FUS sendes til rektor.

Juli 2018