Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Forkortelser

 • AP: Almen sprogforståelse
 • AT: Almen studieforberedelse
 • FU: Forretningsudvalget – bestående af formændene for PR, PU, RU og ØU samt sekretæren for PR
 • Kult: Kultur- og samfundsfagsgruppen på HF
 • LF: Lærerforsamlingsmøde
 • NF: Naturvidenskabelig faggruppe på HF
 • NV: Naturvidenskabeligt grundforløb
 • PR: Pædagogisk råd – det samlede lærerkollegium
 • PRAK: Det praktiske udvalg- nedsat af PR. Arbejder med skolens økonomi og fysiske rammer
 • PÆD: Pædagogisk udvalg – nedsat af PR. Arbejder med planlægning og udvikling af det pædagogiske
 • SRP: Studieretningprojekt (Prøve i 2.g SRO; eksamen 3.g)
 • SRO: Studieretningsopgave i 2.g
 • SSO: Større skriftlig opgave (2.hf)
 • SU: Samarbejdsudvalget – bestående af 3 ledelsesesrepræsentanter: rektor (formand), prorektor og pedel, TR, sikkerhedsrepræsentanten og 3 medarbejderrepræsentanter: 2 valgt af lærerne, 1 valgt af TAP-gruppen
 • TAP: Teknisk-administrativt personale ( sekretærer og pedeller)
 • TR: Tillidsrepræsentanten

Maj 2012

BST