Procedure ved elevklager

Her beskrives den praksis som følges, og som er baseret på Forvaltningsloven og ministeriets vejledning om emnet. Siden ministeriets vejledning blev skrevet, har man udlagt al klagebehandling til rektor, så ministeriet inddrages kun efter rektors ønske.

402_elevklageprocedure_2014