Indvitaion til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

Samtaler. Medarbejder. Udvikling. Lærer

MUS-samtaler afholdes hvert andet år. Som forberedelse kan du i FC finde en skrivbar version af det skema, vi benytter ved samtalerne. Kig under “Blanketter”