Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Samtaler. Medarbejder. Udvikling. TAP

MUS-samtaler afholdes hvert andet år. Som forberedelse kan du i FC finde en skrivbar version af det skema, vi benytter ved samtalerne. Kig under “Blanketter”