Info om jubilartræf 2023.

Forældrenes Indvielseslegat

Vedtægter for Forældrenes Indvielseslegat

Forældre til børn i Sundby-Hvorup Gymnasium har ved de nye gymnasiebygninger indvielse den 27. august 1965 oprettet følgende.

Legat:

1.
Legatets navn er “Forældrenes indvielseslegat”.

2.
Legatkapitalen udgør for tiden 6.000 kr. der forelægger som kreditforeningsobligationer af samme pålydende.
Kapitalen kan forøges ved fornyet indsamling eller gaver.

3.
Legatet bestyres af en bestyrelse, bestående af rektor, formanden for forældreforeningen og formanden for lærerrådet.
Bestyrelsen drager omsorg for, at kapitalen anbringes i kasseobligationer, der noteres på legatets navn og opbevares i åbent depot i et pengeinstitut; kontantbeholdning anbringes på konto i et pengeinstitut ligeledes på legatets navn.
Ophører forældreforeningen at eksistere, skal rektor udpege en anden repræsentant for forældrene som medlem af bestyrelsen.

4.
Legatet kapital skal søges bevaret: ved udtrækning indkøbes nye obligationer.
Legatkapitalens afkast uddeles af bestyrelsen i passende, ikke for små portioner til elever, der udover at passe skolegangen har gjort et arbejde for at interessere kammeraterne for livet uden for skolen, f. eks. gennem arbejde i elevforeningen, ved skoleblad eller lignende.
Uddelingen foretages én gang om året ved skolens translokation.

5.
Regnskabsåret er skoleåret.

6.
Eventuelle ændringer i legatets fundats, der ikke ophæver legatet, kan foretages af generalforsamlingen i skolens forældreforening ved en med almindelig stemmeflertal truffet beslutning efter indstilling af legatbestyrelsen.