Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Jubilæumslegatet

Vedtægter for Nørresundby Gymnasium og HF-kursus’ Jubilæumslegat

I forbindelse med Nørresundby Gymnasium og HF – kursus’ 25 års jubilæum oprettes følgende legat:

§ 1
Legatets navn er Nørresundby Gymnasium og HF – kursus’ Jubilæumslegat.

§ 2
Legatkapitalen udgør pr. 1. januar 1988 20.017,11 kr. og kan forøges ved fornyede indsamlinger eller gaver.

§ 3
Legatkapitalen administreres af en bestyrelse bestående af lærerrådsformanden, rektor og en elev, der er udpeget af elevrådet.
Bestyrelsen drager omsorg for, at legatets kapital anbringes i obligationer, der noteres på legatets navn og opbevares i åbent depot i et lokalt pengeinstitut. Kontantbeholdningen anbringes på konto i samme pengeinstitut, ligeledes på legatets navn. Legatets kapital skal søges bevaret. Ved udtrækning indkøbes nye obligationer. Bestyrelsen udarbejder hvert år i september et regnskab, der forelægges fællesudvalget.

§ 4
Legatbestyrelsen uddeler legatkapitalens afkast, helt eller delvist, i passende ikke for små portioner til en eller flere aktivt kundskabssøgende og for undervisningen inspirerende elver efter indstilling fra lærerråd og fra elevråd. Uddelingen fortages én gang om året, ved skolens translokation og / eller dimission. Legatet uddeles første gang i 1988, idet der hertil er afsat 1000 kr.

§ 5
Eventuelle ændringer i legatets fundats, der ikke ophæver legatet, kan foretages af fællesudvalget. Legatet kan ophæves ved enstemmighed i fællesudvalget, hvorved legatets midler overgår til fællesudvalgets disposition.

Januar 1988