Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Nørresundby Banks Jubilæumslegat

Vedtægter for Nørresundby Banks Jubilæumslegat i anledning af Nørresundby Gymnasium og HF-kursus’ 25 års jubilæum

Nørresundby Bank har ved Nørresundby Gymnasium og HF – kursus’ 25 – års – jubilæum oprettet og doneret følgende legat:

§ 1.
Legatets navn er: Nørresundby Banks Jubilæumslegat i anledning af Nørresundby Gymnasium og HF – kursus’ 25 års jubilæum.

§ 2.
Legatkapitalen udgør pr.15. november 1987 10.000 kr. , der indestår i Nørresundby Bank til højst opnåelige forrentning. Kapitalen kan med legatbestyrelsens enstemmige godkendelse forøges ved indsamling eller ved gave.

§ 3.
Legatet bestyres af en bestyrelse bestående af rektor, formanden for lærerrådet og en repræsentant for Nørresundby Bank.

§ 4.
Legatkapitalens afkast uddeles af bestyrelsen i passende, ikke for små portioner til elever, der i fagene formning, idræt eller musik har udvist særlig kreativitet til glæde for fagenes udøvere eller de øvrige elever på skolen.
Uddelingen foretages én gang om året, ved skolens dimission.

§ 5.
Eventuelle ændringer i legatets fundats, som ikke ophæver legatet, kan foretages af en enig legatbestyrelse.

For Nørresundby Bank
10/11-87

For Nørresundby Gymnasium og HF- kursus
27/10-87
Peter Rugholm