Info om jubilartræf 2023.

Post. Medarbejdere på orlov/ved sygdom

Distribuering af post til medarbejdere på orlov og ved langvarig sygdom

Indgået post, som administrationen skønner vigtig eller værende en hastesag, videresendes til medarbejderen samme dag.

Indgåede meddelelser og skrivelser placeret i dueslag tilsendes om fredagen.

Elektronisk post videresendes ligeledes efter ovenstående retningslinjer.