Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Gæster på skolen

Det er sekretariatets opgave at orientere via Lectio om alle officielle gæster på skolen. Det drejer sig f.eks. om delegationer, gæstelærere, tilsynsførende, kursister o.lign. Sekretariatet indfører i Lectio.

Læreres gæster.

Lærere kan på eget initiativ have gæster i deres egne timer. Det betragtes som lærerens ansvar, og læreren skal blot meddele navn på gæsterne og tidspunkt for besøget til Laila.

Elevers gæster.

Når elever ønsker at medbringe gæster, henvises de til at få deres læreres tilladelse og er derefter forpligtet til at meddele navn på gæsten og tidspunkt for besøget til kontoret.

Søren Hindsholm
Marts 2011