Indkøbspolitik

Formål
Indkøbspolitikkens formål er, at alle indkøb af varer og tjenesteydelser foretages på den for NGHF
mest effektive og økonomisk fordelagtigste måde, under hensyntagen til kvalitet og principper om
bæredygtig udvikling.

Økonomiske indkøb
NGHF tilstræber at foretage sine indkøb så økonomisk som muligt, således at indkøb af varer og
tjenesteydelser foretages til den bedst mulige pris.

Effektivt indkøb
NGHF tilstræber at foretage sine indkøb så effektivt som muligt, hvor arbejds- og ressourceindsatsen
løbende vurderes.

Arbejdsmiljømæssige hensyn
NGHF tilstræber at tage arbejdsmiljømæssige hensyn i sine indkøb. Dette gælder både ved valg af
leverandør og ved valg af produkter, herunder miljøbelastningen i forbindelse med produktionen af
varer og tjenesteydelser og den efterfølgende anvendelse heraf.

Miljø- og energirigtige indkøb
NGHF tilstræber at tage miljø- og energimæssige hensyn i sine indkøb. Dette gælder både ved valg af
leverandør og ved valg af produkter, herunder miljøbelastningen i forbindelse med produktionen af
varer og tjenesteydelser og den efterfølgende anvendelse og bortskaffelse heraf.

Sociale og etiske hensyn
NGHF tilstræber at tage sociale og etiske hensyn i sine indkøb.

Æstetiske og funktionelle hensyn
NGHF tilstræber at tage æstetiske og funktionelle hensyn i sine indkøb, herunder at institutionen
fremtræder flot og funktionel såvel over for medarbejdere, studerende, elever som andre
interessenter.

Prioritering
Prioriteringen af ovennævnte hovedområder bør i første række sigte på, at indkøb foretages så
økonomisk og effektivt som muligt.

Under hensyntagen til ovennævnte bør det i alle tilfælde, hvor det er muligt, tilses, at der ved indkøb af
varer og tjenesteydelser tages hensyn til det fysiske miljø og til begrænsningen i forbruget af energi-
ressourcer. En beskeden merpris kan accepteres, såfremt den miljø- og energimæssige belastning
herved reduceres.

Lokale leverandører har ingen fortrinsstilling.

01-01-2009 Søren Hindsholm
rektor