Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Kodeks og retningslinjer for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på NGHF

Kodeks for ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutioner:
• Ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.• Ungdomsorganisationerne bør have mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen, og uddannelsesinstitutionen bør stille lokale eller sted til rådighed.

• Det er ikke en forudsætning for ungdomsorganisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever.

• Uddannelsesinstitutionen bør angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor ungdomsorganisationerne kan placere eller hænge materialer op.

• Det er en fordel, hvis der kan etableres samspil mellem ungdomsorganisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.

• Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

• De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

• Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

• Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på uddannelsesinstitutionen.

• Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

Undervisningsministeriet, Økonomi og indenrigsministeriet, danske ERHVERVSSKOLER,
Gymnasieskolernes Rektorforening, Dansk Ungdoms Fællesråd
August 2013 

Retningslinjer for ungdomsorganisationers adgang på NGHF:

 • Alle henvendelser til skolen fra ungdomsorganisationer sendes til skolens kontor.
 • NGHF vurderer om henvendelser fra andre organisationer (ikke-ungdoms-organisationer) er af så almennyttig eller kulturel karakter, at deres ønske om besøg bør imødekommes.
 • NGHF vurderer indhold og hvilke aktiviteter besøget bør indeholde:
  1. Stand i aulaen (med inddragelse af 10-frikvarter og frokostpauser)
  2. Fællestimearrangement(er)
  3. Inddragelse i undervisningen herunder besøg i klasser
  4. Andet
 • Ungdomsorganisationerne og NGHF aftaler indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.
 • NGHF informerer elever, lærere og relevante faggrupper om besøget og pressen, hvis dette er relevant.

August 2020