Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Pædagogiske publikationer. Fordeling

Fordelingspraksis for relevante publikationer og pjecer

  1. Alle publikationer, pjecer o.l. som modtages på skolen fordeles på postmøde mellem rektor og sekretariatslederen.
    Sekretariatsederen har ansvaret for den videre distribution.
  2. Ikke-kommercielle informationspjecer, tidsskrifter og -foldere sættes i de dertil indrettede pjeceholdere i PC-lokalet i forlængelse af lærerværelset. Ældre udgaver kasseres.
  3. Bogmateriale afleveres til biblioteket til registrering.

Lis Routhe/Kurt Jeppesen
Juni 2012