Postgange. Klassekonferencer

Guidelines for anvendelse af klassekonferencer

1. Klasselæreren/tovholderen er ansvarshavende administrator for klassekonferencen. Han/hun skal sørge for oprydning, overholdelse af reglerne og evt. struktur i form af underkataloger – rettigheder til dette gives af datateknikere efter anmodning.

2. Konferencerne må kun være tilgængelige for dem, de er oprettet for, dvs. klassens fællesfaglærere, valgfagslærere og studievejleder.

3. En klassekonference nedlægges straks, når den ikke længere er i brug. Hvert år opdateres lærerlisten af datateknikerne, således at nye lærere kommer på og andre fjernes i henhold til oversigt over fag, lærere og klasser det pågældende skoleår.

4. Konferencerne er beregnet til afgrænsede faglige/administrative emner og må derfor ikke anvendes til private meddelelser.

5. Problemer, der vedrører elevers private sociale forhold, må ikke behandles på konferencen. Der henvises til studievejleder.

6. Indlæggene skal altid forsynes med subject/emne, da det letter sorteringen for læserne.

7. Indlæggene skal forsøges affattet i korthed.

8. Deltagelse i en konference indebærer pligt til jævnligt at orientere sig i konferencen, så den kan fungere som et effektivt kommunikationsmiddel.

9. Almindelige regler for anstændighed skal overholdes – en nærmere definition bør være overflødig.

Ledelsen
Januar 2004