Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Postgange. Retningslinier

Retningslinier for postgange og telefon

Skolens brevpost:
Al post der er stilet til en person med adresse på Nørresundby Gymnasium og HF, bliver givet direkte videre til personen. Post der er stilet til Nørresundby Gymnasium og HF, men med attention en person, bliver åbnet, da det betragtes som post til skolen. Bliver evt. behandlet på postmødet. Al øvrig post åbnes på kontoret.

Postgang:
Skolens post bliver sorteret og forberedt til postmøde med rektor. Efter postmøde og efterbehandling deles posten ud.

Mail:
Skolens mailbox og post “Til kontoret” bliver tømt om morgenen.
OBS! Post der skal behandles på postmøde skal sendes ”Til kontoret” og ikke til Søren Hindsholms mailbox (eks. ansøgning om tjenestefrihed, feriefridage etc.).

Posthylder (dueslag):
Posthylderne skal holdes ryddede, så der er mulighed for at fordele ny post hver dag.

Pakkepost:
Pakkepost modtages som regel én gang daglig omkring middagstid. Pakkeposten vil blive viderebragt til “pakkebordet”, hvor det skal fjernes af pakkemodtagerne ved førstkommende lejlighed. Evt. meget store pakker vil via besked i dueslaget/mail kunne afhentes hos pedellerne.

Rekommanderet post:
Modtages enten om morgenen eller med pakkeposten. Der bliver mailet ud til den enkelte modtager, som kan afhente posten på kontoret.

Telefon:
Telefonen besvares i tidsrummet kl. 7.45 – 15.00 mandag – torsdag og kl. 7.45 – 14.00 fredag. Uden for kontorets træffetid kan uopsættelige henvendelser ske til rektors mobiltelefon 61712833 ved sms eller opkald eller til fastnettelefon 98 31 40 45.

LRO
Oktober, 2016