Info om jubilartræf 2023.

Retningslinier vedr. brevskrivning

Hvem kan skrive hvilke breve

Al korrespondance fra institutionen Nørresundby Gymnasium og HF underskrives af rektor/vicerektor.

Kontrasignatur: Der kan være tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt at have sin underskrift med, hvis man er sagsbehandler: NN / rektor.

Inspektor/uddannelsesledere kan underskrive vedr. forretninger inden for egne områder.

Drifts- og sekretariatsledere kan underskrive vedr. forretninger inden for egne områder.

Studievejledere kan i alle sager på studievejlederniveau underskrive.

Hvem kan være sagsbehandlere/skrivere

Alle kan være sagsbehandlere/skrivere (kan godt være samme person).

Retningslinier for anvendelse af brevpapir

Anvendelse af originalt brevpapir (logo i farver):

• Alle breve med original underskrift (herunder breve til hjemmene, der sendes med post).

• Faxede breve, der sendes efterfølgende.

Anvendelse af kopieret brevpapir:

• Faxede breve, der ikke sendes efterfølgende.

• Breve til hjemmene via eleverne (massekopieret).

Brevmaster

• Skrift og skriftstørrelse: Times New Roman – pkt. 12.

• Margener: Top 4 cm, Bund 3 cm., Venstre og højre 2,5 cm.

• Dato: Højrestilles 9,5 cm nede på papiret.

• Sagsbehandler/skriver: Højrestilles under dato.

• Overskrift/tekst: Starter tidligst 11.1 cm nede på papiret.

• Venlig hilsen: Venstrestilles (navn, titel)

Søren Hindsholm
Marts 2011