Vigtig info til kommende elever. Vi glæder os til at se jer.

Retningslinier vedr. brevskrivning

Hvem kan skrive hvilke breve

Al korrespondance fra institutionen Nørresundby Gymnasium og HF underskrives af rektor/vicerektor.

Kontrasignatur: Der kan være tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt at have sin underskrift med, hvis man er sagsbehandler: NN / rektor.

Inspektor/uddannelsesledere kan underskrive vedr. forretninger inden for egne områder.

Drifts- og sekretariatsledere kan underskrive vedr. forretninger inden for egne områder.

Studievejledere kan i alle sager på studievejlederniveau underskrive.

Hvem kan være sagsbehandlere/skrivere

Alle kan være sagsbehandlere/skrivere (kan godt være samme person).

Retningslinier for anvendelse af brevpapir

Anvendelse af originalt brevpapir (logo i farver):

• Alle breve med original underskrift (herunder breve til hjemmene, der sendes med post).

• Faxede breve, der sendes efterfølgende.

Anvendelse af kopieret brevpapir:

• Faxede breve, der ikke sendes efterfølgende.

• Breve til hjemmene via eleverne (massekopieret).

Brevmaster

• Skrift og skriftstørrelse: Times New Roman – pkt. 12.

• Margener: Top 4 cm, Bund 3 cm., Venstre og højre 2,5 cm.

• Dato: Højrestilles 9,5 cm nede på papiret.

• Sagsbehandler/skriver: Højrestilles under dato.

• Overskrift/tekst: Starter tidligst 11.1 cm nede på papiret.

• Venlig hilsen: Venstrestilles (navn, titel)

Søren Hindsholm
Marts 2011