Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Skolelukning

Procedure ved uplanlagt skolelukning

Rektor og Vicerektor prøver så vidt muligt at have truffet en beslutning inden kl. 6.00. Herefter deler de opkaldene efter denne liste:

Rektor ringer til:

Nordjyllands Radio
tlf. 96 35 76 00 (hovednummer)
tlf. 96 35 76 01 (jourhavende)
nord@dr.dk

Søren Borup  21 28 21 74 – Pedellerne møder selv om skolen er lukket.
Søren Borup sætter nyt telefonsvar på receptionens tlf.: Tast:DND/FLYT, Tast: 3, Tast: HOLD/GEM, Tast: 5541626 for svar: “Du har ringet til Nørresundby Gymnasium & HF. Skolen holder lukket pga. vejret””, hvis ikke det er muligt for kontorpersonalet at møde op.

Tove 21 73 12 67.  Tove kører hjemmefra kl. 6.00 (Tove ringer til Fredrik 41 58 92 24 og Susanne C. 40 38 66 24 ved lukning.)

Vicerektor ringer til:
Lis Routhe tlf. 22 71 10 41 (Lis ringer til Anna tlf. 61 70 63 08, Anne tlf. 31 71 19 07, Bente tlf. 98 17 73 29,  Laila tlf. 22 78 75 32 og Malene tlf. 20 76 33 66) – Sekretærerne møder, hvis det er muligt og situationen kræver det.

Kasper Holm 98 46 33 16 / 25 27 01 92, som lægger information på skolens hjemmeside, Lectio og Facebook.

Handicapmedhjælperne, som kontakter de elever de hjælper. Se den aktuelle liste over hjælpere på 239 Diverse Træffetider.

Søren Hindsholm 61 71 28 33
Niels M. Christensen 98 10 14 74 / 24 22 18 98

 

Ledelsen, november 2014