Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Ambulance

 1. Bevar roen og overblikket.
 2. Den tilskadekomne/syge holdes under opsyn af en medarbejder.
 3. Uvedkommende holdes borte (undgå opløb/panik)
 4. Kan eleven selv bevæge sig uden risiko til skolens kontor, holdes han/hun under opsyn dér.
 5. Hvis den tilskadekomne kan sidde op, ringer skolen efter en taxa, som skolen betaler.
  Ved tilfælde, hvor eleven kun kan ligge ned, tilkaldes ambulance af kontoret – om nødvendigt af en medarbejder på tlf. 112. Ved livstruende situationer ringes 112 uden at kontakte kontoret.
  – man opgiver sit navn.
  – man opgiver skolens navn og adresse.
  – skade / sygdom.
  – evt. vurdering af om udrykning er nødvendig.
  – oplyser, hvor den tilskadekomne skal hentes.
 6. Én person placerer sig uden for skolen og guider ambulancen det rigtige sted hen.
 7. Der gives i alle tilfælde besked til kontoret om hvad der er sket og udviklingen.
 8. Sørg for at ambulancefolkene har fri adgang til ulykkestedet (evt. åbne døre).
 9. Om muligt sendes en kammerat med på hospitalet (medbringer den tilskadekomnes tøj m.m.).
 10. Den tilskadekomne orienteres vedr. hjemtransport fra sygehuset.
 11. Sørg for at ambulancefolkene oplyser præcist, hvilket sygehus i Aalborg den tilskadekomne bringes til.
 12. NCH eller SHI orienterer forældre om tilskadekomst og hospital.
 13. Der gøres notat i elevmappen.
 14. Evt. orienteres elevens lærere (SHI)

Søren Hindsholm,
August 2020