Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Traktering af gæster

Hovedreglen er at officielle gæster der er her i frikvarter, får te eller kaffe, evt. med et rundstykke eller stykke brød til, og i middagspausen frokost fra kantinen. Værten på skolen får samme forplejning som gæsten, og det er ham/hende der sørger for te/kaffe til gæsten og bestiller mad fra kantinen. Dette gælder også når skolen har besøg af lærere fra andre skoler til uddannelseskandidater; her opfattes alle deltagende lærere på skolen og kandidaten som værter, og kursuslederen bestiller mad.

Ved eksamen udmeldes hvert år praksis for eksaminatorers og censorers forplejning.

Ved specielle lejligheder har skolen særlige repræsentative forpligtelser, f.eks. ved besøg af embedsmænd og politikere, og her får alle der deltager i måltidet, mad af skolen. Dette aftales med rektors sekretær, der forelægger rektor tvivlsspørgsmål.

December 2009