Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Traktering af gæster

Hovedreglen er at officielle gæster der er her i frikvarter, får te eller kaffe, evt. med et rundstykke eller stykke brød til, og i middagspausen frokost fra kantinen. Værten på skolen får samme forplejning som gæsten, og det er ham/hende der sørger for te/kaffe til gæsten og bestiller mad fra kantinen. Dette gælder også når skolen har besøg af lærere fra andre skoler til uddannelseskandidater; her opfattes alle deltagende lærere på skolen og kandidaten som værter, og kursuslederen bestiller mad.

Ved eksamen udmeldes hvert år praksis for eksaminatorers og censorers forplejning.

I forbindelse med inkursioner eller andre undervisningsarrangementer med gæster udefra aftales evt. traktering med BST i forbindelse med godkendelsen af arrangementet.

Ved specielle lejligheder har skolen særlige repræsentative forpligtelser, f.eks. ved besøg af embedsmænd og politikere, og her får alle der deltager i måltidet, mad af skolen. Dette aftales med skolens kontor, der forelægger rektor tvivlsspørgsmål.

August 2020