Ordensregler på biblioteket

  1. Biblioteket er betjent af bibliotekar i åbningstiden.
  2. Materialerne på biblioteket og depoterne består – dels af en præsenssamling, det vil sige materialer, som ikke er til hjemlån. Disse er mærket med blå etikette på ryggen med teksten “Ikke til hjemlån”. – dels af en udlånssamling, hvis materialer kan lånes af alle, der er registreret som låner på skolens bibliotek.
  3. Låneberettigede er alle elever, studerende og ansatte på Nørresundby Gymnasium og HF. Ved misbrug kan lånerettigheden inddrages.
  4. Hjemlån foregår således i bibliotekets åbningstid: Låneren henvender sig med de materialer, som ønskes hjemlånt, til bibliotekaren, som registrerer udlånet elektronisk. Der kan gives udlånskvittering.
  5. Materialer, som er udlånt gennem skolens bibliotek, afleveres samme sted. Dette gælder også for materialer, som er fremskaffet fra andre biblioteker. Afleveringen registreres og låner kan på anmodning få afleveringskvittering.
  6. Bortkomne eller beskadigede materialer erstattes til nypris. Materialer fremskaffet fra andre biblioteker, erstattes efter regning fra långivende bibliotek.
  7. Højlydt og støjende adfærd er ikke tilladt. Der kan føres almindelig dæmpet tale i biblioteksrummene.
  8. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage mad og drikke under nogen form.
  9. Ved skoleårets slutning får de afgangselever, der har et udestående med biblioteket, en påmindelse om at få afviklet dette. Er det ikke sket inden dimissionen, modtager man ikke sit eksamensbevis denne dag.

Kasper Holm
Bibliotekar
august, 2015