Pædagogik / undervisning generelt

Nedenfor findes de dokumenter som har at gøre med planlægning og udførelse af undervisning på henholdsvis stx og hf på NGHF, herunder også ekskursioner og studierejser.