Info om jubilartræf 2023.

Aftale omkring skemaændringer

Håndtering af skemaændringer i forbindelse med lærerfravær

 

Fravær Hvem ændrer i Lectio Mulige løsninger +/- opsamling
Sygdom Kontoret Ingen krav om afvikling af undervisning

·         Aflys undervisningen

·         (Er der evt. lærere der gerne overtager klassen med kort varsel?)

·         Eleverne arbejder selv (aflys efterfølgende så der ikke skal registreres fravær).

·         Lektionen gøres virtuel (eleverne meddeles via Lectio)

Ingen opsamling->

Lektionerne/holdet krediteres i Lectio nederst på lektionen, når denne er åben.

Der sættes aflysningsårsag på.

 

Tjenestefri (f.eks. ved lægebesøg)

 

Kontoret Ingen krav om afvikling af undervisning

Som ved sygdom

Ingen opsamling

(som ved sygdom)

Omsorgsdage Kontoret Ingen krav om afvikling af undervisning

·         Aflys undervisningen

(Er der evt. lærere der gerne overtager klassen? Ellers meldes positionen ledig i konferencen)

·         Eleverne arbejder selv (aflys efterfølgende så der ikke skal registreres fravær).

·         Lektionen gøres virtuel (varsles senest en uge før)

Ingen opsamling

(kl- og vu-lektioner skal dog ikke krediteres, da lærerne selv skemalægger disse)

Kursus

 

 

 

Lærerne Undervisningen skal afvikles

·         Aflys lektionerne/flyt dem

(man kan bede LHO om hjælp)

->Ledige positioner meldes ud i klassekonferencer.

·         Gør lektionerne virtuelle. (varsles senest en uge før)

+ Opsamling
Kandidater på kursus Lærerne/kontoret Undervisningen skal afvikles

Normalt gælder det samme som ved andre kurser, men der kan være særlige tilfælde, hvor der sættes vikar på.

+ Opsamling
Anden tjeneste/censur/

ekskursioner

Lærerne Undervisningen skal afvikles

·         Aflys lektionerne/flyt dem

(man kan bede LHO om hjælp)

->Ledige positioner meldes ud i klassekonferencer.

·         Gør lektionerne virtuelle. (varsles senest en uge før)

+ Opsamling

(enkelte undtagelser ved

anden tjeneste)

Feriefridage/erstatningsferie/

afspadsering

Lærerne Undervisningen skal afvikles

·         Aflys lektionerne/flyt dem

(man kan bede LHO om hjælp)

->Ledige positioner meldes ud i klassekonferencer.

·         Gør lektionerne virtuelle. (varsles senest en uge før)

+ Opsamling