Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Biblioteksintro/informationssøgning for 1. klasserne.

Varetages af Kasper og afvikles i perioden fra november til hen på foråret for STX-klasserne. For HF skal de afvikles inden jul, da den sidste er en integreret lektion i DHO for HF, som afvikles i uge 7.

Her er indholdet primært præsentation af bibliotekets muligheder og Kaspers rolle. Hertil informationssøgning i forbindelse med opgaver og projekter.

For STX gælder det samme: den sidste lektion vil lægge sig tæt op ad forløbet op mod skoleårets afslutning.