Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Eks-/Inkursioner. Ansøgning. Regler.

Eks-/inkursioner af en dags varighed eller mindre kan organiseres inden for undervisningstiden, når tilladelse foreligger. Der kan normalt maximalt afholdes en endagsekskursion pr. hold pr. år. Ansøgning via blanket i Blanketter sendes til Undervisningsaktiviteter  i FC  hvor BST behandler ansøgningerne normalt førstkommende mandag. Hvis behandling haster, kontaktes BST direkte. Det er altid en god ide at tale med BST i god tid – også inden man planlægger for meget – for at afklare om en ekskursion er mulig, hvis den indebærer større omkostninger.

Man kan følge to veje:

  1. Læreren bytter selv de berørte timer. Ansøgningsfristen er normalt tre uger før ekskursionen ønskes afholdt.
  2. Ekskursionen søges som udgangspunkt 2 måneder før den ønskes afholdt. BST godkender og informerer berørte lærere om ekskursionen. Ekskursionen lægges i Lectio og indregnes i årsnormen for de enkelte fag.

BST informerer berørte lærere ved godkendelsen og læreren som foretager ekskursionen skriver til disse i tilfælde af at elever skal godskrives for anden undervisning.

Angående procedure omkring godskrivning

Der kan normalt ikke afholdes ekskursioner, der påvirker andres undervisning, efter 15.april af hensyn til planlægningen af undervisning.

Det er muligt at afholde ekskursioner med elevbetaling, hvis eleverne på forhånd tilkendegiver med tilmelding, at de vil deltage. Elever, som ikke kan eller vil deltage, skal stilles en alternativ opgave svarende til ekskursionens indhold.