Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Ekskursioner. Transport i egen bil. Ansvar

Hvis elever transporteres i egen, andre elevers eller læreres biler i forbindelse med undervisning gælder bilens ansvarsforsikring.

Hvis passagererne er under 18 år, skal læreren sikre sig forældrenes tilladelse hertil. Der findes en skrivelse hertil i Blanketter i FC. De underskrevne blanketter afleveres på kontoret.