Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Ekskursioner. Transport og betaling. (regler for STX og HF nedenfor)

Elevbetaling
Det er muligt at afholde ekskursioner med elevbetaling, hvis eleverne på forhånd tilkendegiver med tilmelding, at de vil deltage. Elever, som ikke kan eller vil deltage, skal stilles en alternativ opgave svarende til ekskursionens indhold.

Transport ved store hold/klasser
Udgiften til transport til dagsekskursioner løber oftest op i beløb, hvor den enkelte elev vil skulle betale over 50 kr. for at kunne deltage, og skolen påtager sig derfor busudgiften for at få alle elever med.

Hvis læreren har rejsekort, kan denne tjekke eleverne ind på dette og aflevere udgiftsbilag med print af rejseoversigt som bilag. Transportudgiften skal være godkendt via ansøgningen.

Transport ved små hold
Ved ekskursioner med små hold kan det i enkelte tilfælde være praktisk, at transporten foregår i elevernes privatbiler. Dette skal være angivet i ansøgningen og derfor godkendt. Vi refunderer her transportudgifter efter nedenstående regler:

  • Hvis den kørte afstand er under 20 km pr bil retur, refunderes benzinudgiften ikke.
  • Hvis den kørte afstand pr bil er over 20 km pr bil retur, refunderes benzinudgiften. Dette gøres ved at læreren betaler eleverne for benzinudgiften og efterfølgende afleverer et udgiftsbilag på kontoret inkl. en bon på det forbrugte antal liter. Revisionen kræver dette.

Eleverne kan altså ikke individuelt aflevere boner eller udgiftsbilag, fordi de risikerer at skulle betale skat af udgiften, og fordi det vil give stor administration.