Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Fordybelsestid

Skoleregler:

 •  Hver klasse skal have en fast norm for fordybelsestid pr. uge.
 • 50% af et holds fordybelsestid skal være afviklet hvert semester. For hold, der afvikles på et semester skal al fordybelsestiden selvfølgelig afvikles det pågældende semester.
 • Der er afleveringer fra skoleårets 3. uge – gerne før..
 • Der er ikke afleveringer i skoleferier eller SRP/SSO-perioder; medmindre der er en ekstraordinær aftale med eleverne herom.
 • Lærerne skal melde opgaveformuleringen til opgaver med mere end 3 timers elevtid ud med minimum 2 ugers varsel.

For alle klasser betyder dette at der skal være 7 timer +/-6 om ugen; dvs 1-13 timer. Der kan ikke i dette tal tages højde for afleveringer på blandede hold, ligesom elever med ekstra A-niveau ikke kan holde sig inden for denne norm. At holde sig under denne grænse kræver en semestervis koordinering af de skriftlige afleveringer.

Koordinering:

 • Senest den anden uge i semesteret skal alle skrive semestrets afleveringer ind i Lectio. NB! For 1.g gælder senest den anden uge i studieretningsforløbet.
 • Klasselæreren tjekker umiddelbart efter semesterstart eller ved første møde, hvis dette ligger i begyndelsen af semestret, at normer holdes, og kontakter de involverede lærere i tilfælde af problemer.
  • Man kan tjekke via lectio – Hovedmenu – Klasse – [klassen vælges] – Studieplan – Fokus . Sæt KUN flueben i opgaver og elever.
  • Ugens fordybelsestidsforbrug kan ses til højre og fagets samlede forbrug dd. ses nederst. I regnestykker til højre indgår valgfagene, men da alle elever jo ikke har alle valghold, må man skønne sig frem, og der er jo umuligt for valgholdslærerne at undgå at ramme afleveringer i alle holdets elevers andre fag.
 • Den samlede plan for elevtiden skal være klar senest den trejde uge af semesteret.
 • Teamet spørger i klassen om hvorledes de enkelte elevers plan ser ud. Evt. uhensigtsmæssigheder håndteres så vidt muligt.
 • Hvis en lærer efterfølgende vil flytte en aflevering, er læreren forpligtet til at tjekke elevernes belastning i ugen, og den enkelte lærer er forpligtet på at afvikle ca. halvdelen af elevtiden pr. semester.