Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Fravær og forsømmelser; Konkret lærervejledning

Hovedreglen er, at der er mødepligt til alle aktiviteter. Fravær for den enkelte elev vurderes individuelt, og støtte og sanktioner tilpasses den enkelte.

Alle lærere skal rette henvendelse til klassens studievejleder (se ’klassens lærere’ i Lectio), hvis man synes, at en elevs fravær eller skriftlige forsømmelser er alarmerende. Kom hellere for ofte end for sent! Studievejlederen tager så fat i eleven og laver en plan for at rette op på fraværet.

Hvad angår fravær, kan elever forpligtes til at møde og sige godmorgen hos studievejlederne. Eleven kan også modtage støtteundervisning eller sygeundervisning alt efter fraværets årsag.
Hvad angår skriftlige forsømmelser, kan elever forpligtes til at deltage i lektieværksted.

Hvis elevers fravær er for højt, vil de som regel først få en skriftlig advarsel (SA) med et varsel om at miste deres SU, og herefter kan eleverne miste deres SU. Derefter kan hf-eleverne miste retten til at følge undervisningen, mens stx-eleverne komme til eksamen i alle afsluttende fag i pågældende skoleår og derefter miste retten til at følge undervisningen.

I særligt grelle tilfælde kan man springe sanktioner over – dvs. at man ikke nødvendigvis får sanktionerne i nævnte rækkefølge.
Ligesom eleverne bliver belært om, at vi ikke nødvendigvis behandler dem ens i forbindelse med fravær/forsømmelser, og at vi ikke må offentliggøre vores viden, så må I lærere også vide, at vi ofte forsøger at hjælpe eleven, inden vi sanktionerer. Vi informerer skriftligt, hvis der er særlige forhold for en elev, men blot for at oplyse om deres eksistens – og ikke deres karakter.

Endelig skal det bemærkes, at vi juridisk er forpligtet til at høre eleverne, inden vi fratager dem SU, indstiller dem til eksamen i alle fag i pågældende skoleår eller smider dem ud. Derfor vil processen ofte tage tid, da eleven jo også skal have mulighed for at udvise en forbedret adfærd, så næste sanktion evt. undgås.