Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Fraværsprocedure

Fraværsprocedure

 • Studievejlederen udleverer advarsler.
  Originalen udleveres til eleven.
  Kopien med elevens underskrift leveres tilbage til AVI til arkivering.
  Hvis eleven er under 18 år, sendes en kopi til forældrenes E-boks.
  Studievejlederne skriver ind i Lectio efter nedenstående anvisninger.Skriftlig advarsel markeres som Varsel og der anføres procenter i tekstfeltet:
  ”SA 15%, hi 27%; SKR 20%, da 40%”
  Denne elev har et samlet fravær på 15% – det/de slemmeste fag anføres herefter; Hvis der er skriftligt fravær så anføres det samlede (SKR) og igen det/de slemmeste. Der skal som minimum være skrevet SA – hvis det kun er fysisk fremmøde, der er problemet, og SA og SKR, hvis det er SKR. Det er vigtigt, at der er indført nogle pejlemærker, når vi senere skal vurdere, om eleven har gjort en indsats.

 

 • Uddannelseslederen udleverer partshøringer, indfører udleveringen i Lectio og behandler høringssvar.
  I behandlingen af høringssvarerne kan studievejleder, psykolog, mentor og tovholder inddrages.
  I partshøringerne og i afgørelserne vil der fremgå. at hvis fraværet i de efterfølgende 2 måneder ikke er under grænserne, vil eleven miste sin SU. AVI og BST administrerer dette.

 

 • Studievejlederen indkalder eleven til et vejledningsmøde om den nye situation, efter at uddannelseslederen netop har givet eleven rektors afgørelse. Samtidigt indføres afgørelsen og evt. fremtidige planer i Lectio.

 

 • Kontoret kontakter UU ved udmeldelser.