Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Faglig støtte til enkeltelever

Hvis en lærer oplever at en enkelt elev eller en mindre gruppe elever på et hold har behov for særlig støtte, kontaktes studievejlederen og BST for afklaring af elevens/elevernes behov i forhold til elevens generelle trivsel og faglige niveau. Der gives særlig støtte til elever med dyslexi, dyskalkuli eller særlige diagnoser.

Herefter kan det aftales, at læreren afholder enkelte lektioner med eleven/gruppen. Eleven/gruppen og læreren planlægger forløbet sammen. Læreren giver studievejlederen besked, om eleven deltager i forløbet.

Ved sygdom kan en elev tilbydes individuel sygeundervisning. Studievejlederen giver de berørte lærere besked her om. Eleven/gruppen og læreren planlægger forløbet sammen. Læreren giver studievejlederen besked, om eleven deltager i forløbet.

Hvis en elev kommer bagud med afleveringer, vil eleven blive sat i lektieværksted for at få hjælp til at planlægge og strukturere afleveringen af de fremtidige opgaver.