Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Introduktion for 1 klasser august måned. Mål og manual.

Introforløb for nye klasser ved skolestart

Formål og indhold

Introduktionsarrangementet skal ses i relation til skolens generelle målsætning.

Formålet er at byde de nye elever velkommen til skolen på en måde, der letter overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og HF, således at de fra starten kan føle sig trygge og godt tilpas.

Målet er således, at skolestarten bliver en positiv oplevelse, der ruster eleverne og giver dem lyst til at deltage aktivt i såvel det sociale som det faglige liv på skolen, fremmer deres forståelse og accept af hinanden, samt udvikler deres evne til at samarbejde og tage ansvar.

Endvidere er det hensigten, at introduktionsarrangementets aktiviteter skal give eleverne kendskab til skolen på følgende områder:

 • De fysiske rammer og praktiske procedurer.
 • Muligheder og frivillige aktiviteter, som skolen tilbyder udover skoleskemaet – herunder f.eks. lektieværksteder og sociale arrangementer.
 • Skrevne og uskrevne regler og forventninger til elevadfærd.
 • Organisation og struktur herunder elevrådets arbejde.
 • Indledende møde med et udvalg af elevens fag og lærere.

Det er hensigten, at dette skal finde sted i skoleårets første 3 dage på en utraditionel og ikke- fagspecifik måde ved

 • Socialpædagogiske initiativer.
 • Lege
 • Fysiske aktiviteter
 • Kreative aktiviteter

Introduktionsarrangementet evalueres inden udgangen af oktober måned hos de nye klasser og introguide’erne.

Tilrettelæggelse af introforløbet

 1. Medio maj
  Hytter og busser til 1 hf’ernes hyttetur.
 2. Medio juni
  Nye introguider i 1. klasserne udpeges af ansvarlig uddannelsesleder.
 3. Primo august: 
  Ansvarlig udd. leder indkalder alle introguider til indledende orientering om det nye skoleårs introdage og præsenterer forsamlingen for rammerne for introforløbet. Rammerne lægges på grundlag af sidste års evaluering fra både begynderelever og daværende introguider
 4. Perioden maj-august
  Al information sker i introguidernes Lectiomailgruppe.
 5. Første skoledag
  Introgruppen og introguiderne møder på skolen kl. 08.00 for at være klar til at tage godt imod de nye elever.
 6. Ultimo september 
  Ansv. udd. leder evaluerer introforløbet hos begynderklasserne og hos introguiderne mhp. forbedringer til det kommende forløb.

Uddannelsesleder
Allan Andersen