Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Lærerforsamlingsmøder – fysiske og virtuelle

Lærerne indberetter to gange om året elever til klasselærer/tutor og studievejleder. Det præcise tidspunkt for dette meddeles i Semesterplanen. Man indberetter elever som får 00 eller -3, og elever som mistrives eller ødelægger arbejdet i klassen. Samtidig skal man angive årsagen til det lave faglige niveau, mistrivslen eller den ødelæggende adfærd. Lærerne har pligt til at kommentere klassen som helhed; evt. blot med “Ingen problemer”.

Herefter mødes studievejleder og klasselærer/tutor med Bente V. Steffensen, og de drøfter de elever der er/har problemer. De finder frem til en tekst og/eller handlingsplan for de pågældende elever, og den meldes ud til elevens lærere samtidig med at eleven får den.
I særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tunge disciplinære problemer med en elev, kan han/hun trækkes direkte ind til en samtale hos rektor, mens studievejleder og klasselærer/tutor er til stede. Ligeledes kan vi straks få en samtale med elever der trives specielt dårligt.

Der afholdes lærerforsamlingsmøde lige efter eksamen med det formål at afgøre oprykning af elever med meget dårlige resultater. Der offentliggøres umiddelbart efter sidste eksamen en liste med de berørte elever. Man har mødepligt, hvis man har en af disse elever.